Terveys

Kääpiösnautseri on suhteellisen terve rotu. Sillä esiintyy kuitenkin jonkin verran vakavia, perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Näitä ovat perinnöllinen harmaakaihi eli katarakta, PRA, PHTVL/PHPV ja RD. Mustille kääpiösnautsereille ominainen on perinnöllinen varvasanomalia, jossa koiran uloimmat varpaat surkastuvat sen ollessa nuori. Sekä silmäsairauksia että varvasanomaliaa tutkitaan jalostukseen käytettäviltä koirilta.

Kääpiösnautserilla esiintyy yleensä helpommin virtsatieongelmia kuin muilla roduilla, mutta sitä voi ehkäistä oikealla ruokavaliolla. Kääpiösnautsereilla tavataan kuitenkin vähemmän lonkka- ja nivelsairauksia, kuin snautsereilla ja suursnautsereilla. 

Jonkin verran kääpiösnautsereilla todetaan mm. epilepsiaa, purentavikoja, maksasairauksia, kivesvikaisuutta, sekä mutkahäntäisyyttä eli hännän nikamavikaa, joka todetaan yleensä jo luovutusiässä.